វៀតណាមឈរលើកំពូលតារាង ក្នុងការផលិតចំណីសត្វ នៅតំបន់អាស៊ាន

0
944

ប្រទេសវៀតណាម ជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ១ នៅក្នុងតំបន់អាស៊ាននិង លេខ១០ក្នុងលោក ជាប្រទេសដែល អាចផលិត ចំណីសត្វបានច្រើនជាគេ នេះ បើយោងតាម នាយកដ្ឋានចិញ្ចឹមសត្វ នៃ ក្រសួងកសិកម្ម និងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទនៃប្រទេសវៀតណាម។

បច្ចុប្បន្ននេះ ប្រទេស មានរោងចក្រផលិតចំណីសត្វប្រមាណជាង ៣០០រោងចក្រ ព្រមទាំងរោងចក្រសម្រាប់​ ផលិតចំណីអាហារ​ផ្សេងៗទៀត ជាង ២០០រោងចក្រ ដែលមានសមត្ថភាពអាច ផលិតបាន ៣១លានតោនក្នុងមួយឆ្នាំ។

ទិន្នផលចំណីសត្វរបស់វៀតណាមបានកើនឡើងពី ៤០០,០០០តោនក្នុងឆ្នាំ ១៩៩៣ ដល់ ២៣,១៥លានតោនក្នុងឆ្នាំ ២០១៦ ដែលជាកំណើនយ៉ាងលឿនបំផុតនៅក្នុងពិភពលោកសម្រាប់ ទំហំនៃការផលិតក្នុងរយៈពេល ២០ឆ្នាំចុងក្រោយនេះ។

នាយកដ្ឋានចិញ្ចឹមសត្វបានស្នើដល់បណ្តាខេត្តមួយចំនួន ឱ្យធ្វើការកំណត់នូវការពង្រីក រោងចក្រចំណីសត្វ ជាពិសេសនៅខេត្តនៃតំបន់ដីសណ្ដទន្លេក្រហមភាគអាគ្នេយ៍ និងដីសណ្ដ ទន្លេមេគង្គ៕