ក្រសួងទេសចរណ៍អំពាវនាវឲ្យយុវជនចូលរួមប្រឡងថតវីដេអូទេសចរណ៍លើកទី២ ឲ្យបានច្រើន (Video inside)

0
697

ភ្នំពេញ៖ ជាថ្មីម្ដងទៀត ក្រសួង​ទេសចរណ៍ សូមអំពាវនាវ​ដល់​មហាជន ពិសេសយុវជន​សូម​ចូលរួម​ក្នុងចលនាប្រឡងប្រណាំង វីដេអូ​ (Video Contest) អំពី​សហគមន៍ទេសចរណ៍ និង​អេកូទេសចរណ៍ ក្រោមប្រធានបទ «កំណប់សហគមន៍ ជំរំទេសចរណ៍» រដូវកាលទី២ ដើម្បីជួយផ្សព្វផ្សាយ​ពីវិស័យទេសចរណ៍ជាតិទៅកាន់​ទីផ្សារទេសចរណ៍ឲ្យកាន់តែខ្លាំងក្លាថែមទៀត។

ចលនាប្រឡងប្រណាំងនេះ នឹង​ចាប់ផ្ដើមនាខែមេសាដល់ខែមិថុនា ចំណែកឯការចំណាយស្នាក់នៅ ម្ហូបអាហារ និងធ្វើដំណើរ គឺក្រសួងទេសចរណ៍រ៉ាប់រង។

ការរៀបចំការប្រឡងប្រណាំងនេះ ធ្វើឡើងក្នុងគោលបំណងជំរុញកាលចូលរួមរបស់សាធារណជន ជាពិសេសយុវជន ក្នុងការ​ផ្សព្វផ្សាយសក្តានុពលសហគមន៍ ទេសចរណ៍ និងអេកូទេសចរណ៍​នៅកម្ពុជា បណ្ដុះគំនិតស្រលាញ់​ជាតិមាតុភូមិ និងឆ្លុះបញ្ចាំងពី​ប្រសិទ្ធភាពយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ក្នុងការ​កាត់​បន្ថយភាពក្រីក្រនៅតាមសហគមន៍ តាមរយៈការបញ្ចូលសកម្មភាព ទេសចរណ៍។

សូមទស្សនាវីដេអូខ្លីរបស់ក្រសួងទេសចរណ៍ដូចខាងក្រោម៖

កំណប់សហគមន៍ ជំរំទេសចរណ៍

ក្រសួងទេសចរណ៍អំពាវនាវឲ្យ យុវជនចូលរួមប្រឡងថតវីដេអូ ទេសចរណ៍លើកទី២ឲ្យបានច្រើន សាងស្នាដៃជួយផ្សព្វផ្សាយពី ទេសចរណ៍ជាតិ (Video inside)(ភ្នំពេញ)៖ ជាថ្មីម្ដងទៀត ក្រសួង​ទេសចរណ៍ សូមអំពាវនាវ​ដល់​មហាជន ពិសេសយុវជន​សូម​ចូលរួម​ក្នុងចលនាប្រឡងប្រណាំង វីដេអូ​ (Video Contest) អំពី​សហគមន៍ទេសចរណ៍ និង​អេកូទេសចរណ៍ ក្រោមប្រធានបទ «កំណប់សហគមន៍ ជំរំទេសចរណ៍» រដូវកាលទី២ ដើម្បីជួយផ្សព្វផ្សាយ​ពីវិស័យទេសចរណ៍ជាតិទៅកាន់​ទីផ្សារទេសចរណ៍ឲ្យកាន់តែខ្លាំងក្លាថែមទៀត។ចលនាប្រឡងប្រណាំងនេះ នឹង​ចាប់ផ្ដើមនាខែមេសាដល់ខែមិថុនា ចំណែកឯការចំណាយស្នាក់នៅ ម្ហូបអាហារ និងធ្វើដំណើរ គឺក្រសួងទេសចរណ៍រ៉ាប់រង។ការរៀបចំការប្រឡងប្រណាំងនេះ ធ្វើឡើងក្នុងគោលបំណងជំរុញកាលចូលរួមរបស់សាធារណជន ជាពិសេសយុវជន ក្នុងការ​ផ្សព្វផ្សាយសក្តានុពលសហគមន៍ ទេសចរណ៍ និងអេកូទេសចរណ៍​នៅកម្ពុជា បណ្ដុះគំនិតស្រលាញ់​ជាតិមាតុភូមិ និងឆ្លុះបញ្ចាំងពី​ប្រសិទ្ធភាពយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ក្នុងការ​កាត់​បន្ថយភាពក្រីក្រនៅតាមសហគមន៍ តាមរយៈការបញ្ចូលសកម្មភាព ទេសចរណ៍។សូមទស្សនាវីដេអូខ្លីរបស់ក្រសួង ទេសចរណ៍ដូចខាងក្រោម៖

Gepostet von ក្រសួងទេសចរណ៍ Ministry of Tourism, Cambodia am Dienstag, 23. April 2019