និស្សិត​អង់គ្លេស​ជាង ៣០០ នាក់​បានបង្កើតកម្មវិធីគប់​ព្រិល​យ៉ាង​សប្បាយ​រីករាយ​ ខណះព្រិលធ្លាក់ខ្លាំង

0
663

ប្រទេសអង់គ្លេស៖ ប្រជាជន​ និង​និស្សិត​អង់គ្លេស​ជាង ៣០០ នាក់​បាន​ប្រមូល​ផ្ដុំ​គ្នា​គប់​ព្រិល​យ៉ាង​សប្បាយ​រីករាយ ក្រោយ​សកលវិទ្យាល័យ Bristol បង្កើត​ព្រឹត្តិការណ៍ “ការ​ប្រយុទ្ធគប់ព្រិលដ៏ធំ” ក្នុង​បណ្ដាញ​សង្គម Facebook។

ពួកគេ បាន​បែង​ចែក​គ្នា​ជា​ពីរ​ក្រុម​ ព្រម​ទាំង​មាន​ច្បាប់​មួយ​ចំនួន​ក្នុង​ការ​លេង​ផង​ដែរ ដើម្បី​ធានា​ថា​អ្នក​ចូលរួម​ទាំង​អស់​មាន​សុវត្ថិភាព។