តំបន់​រ៉ាមសារ មានសត្វរស់នៅរហូតដល់ជាង ២៥០​ប្រភេទ​

0
1747

ក្រសួង​បរិស្ថាន បាន​ឱ្យដឹង​កាលពី​ថ្ងៃទី​១២ ខែ​មីនា​ថា បច្ចុប្បន្ន​នៅ​តំបន់​រ៉ាមសារ-ស្ទឹងត្រែង មាន​ប្រភេទ​សត្វស្លាប ចំនួន ៩២ប្រភេទ​កំពុង​រស់នៅ​​ដូចជា៖ ក្ងោក, ត្រយ៉ងចង្កំ ក ស, ទាទឹក, មាន់ទឹក, ចាបរំពេ, មាន់ព្រៃ​សត្វ​គេងកង, មាន់ទឹក, ក្អែកទឹក និង​អាអូឌ​ជាដើម។ ចំណែក​ថនិកសត្វ​មាន​ចំនួន ២១​ប្រភេទ, សត្វ​ឧរង្គសត្វ​ចំនួន៣ប្រភេទ, ប្រភេទ​ថលផលិក ៦ប្រភេទ និង​ត្រី ចំនួន​១៣០​ប្រភេទ។

ក្រសួង​បន្តថា ក្នុង​អំឡុងដើម​ឆ្នាំ២០១៩​នេះ សត្វក្អែកទឹក​រាប់ម៉ឺន​ក្បាល មាន​វត្តមាន​ក្នុង​តំបន់​រ៉ាមសារ-ស្ទឹងត្រែង ដោយ​បាន​យក​ទីតាំង​ព្រៃ​លិចទឹក ធ្វើជា​ទីជម្រក​ស្នាក់​អាស្រ័យ​យ៉ាង​សុខសាន្ត។

លោក អេង ភីរុង ប្រធាន​មន្ទីរបរិស្ថាន​ខេត្ត​ស្ទឹងត្រែង បាន​ឱ្យដឹង​ថា តំបន់​រ៉ាមសារ-ស្ទឹងត្រែង បង្កើត​ឡើង​ដោយ​ព្រះរាជក្រម ចុះថ្ងៃទី២៤ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ​១៩៩៦ និងគ្រប​ដណ្តប់​លើផ្ទៃដី​១៤៦០០​ហិកតា។ តំបន់​ការពារ​ធម្មជាតិ​មួយនេះ មាន​លក្ខណៈ​សំខាន់​ជាតិ និង​អន្តរជាតិ ហើយជា​ទីជម្រក​ដ៏ប្រសើរ​សម្រាប់​ជីវចម្រុះ។

លោក អេ ភិរុង បាន​បញ្ជាក់​បន្ថែម​ថា តំបន់​រ៉ាមសារ-ស្ទឹងត្រែង កំពុង​ទទួល​បាន​ការ​ការពារ និងការ​អភិរក្ស​ដោយ​មន្រ្តី​ឧទ្យានុរក្ស សហការ​ជាមួយ​អាជ្ញាធរ និង​សហគមន៍​មូលដ្ឋាន៕

តំបន់រ៉ាមសារ-ស្ទឹងត្រែងក្លាយទ្រនំសត្វស្លាបទឹករាប់ម៉ឺនក្បាល ……………………………..ខេត្តស្ទឹងត្រែង៖ ក្នុងអំឡុងដើមឆ្នាំ២០១៩នេះ សត្វក្អែកទឹករាប់ម៉ឺនក្បាល មានវត្តមានក្នុងតំបន់រ៉ាមសារ-ស្ទឹងត្រែង ដោយបានយកទីតាំងព្រៃលិចទឹក ធ្វើជាទីជម្រកស្នាក់អាស្រ័យយ៉ាងសុខសាន្ត។ លោក អេង ភីរុង ប្រធានមន្ទីរបរិស្ថានខេត្តស្ទឹងត្រែង បានឱ្យដឹងថា តំបន់រ៉ាមសារ-ស្ទឹងត្រែង បង្កើតឡើងដោយព្រះរាជក្រម ចុះថ្ងៃទី២៤ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ១៩៩៦ និងគ្របដណ្តប់លើផ្ទៃដី១៤៦០០ហិកតា។ តំបន់ការពារធម្មជាតិមួយនេះ មានលក្ខណៈសំខាន់ជាតិ និងអន្តរជាតិ ហើយជាទីជម្រកដ៏ប្រសើរសម្រាប់ជីវៈចម្រុះ។ លោក អេ ភិរុង បានបញ្ជាក់បន្ថែមថា តំបន់រ៉ាមសារ-ស្ទឹងត្រែង កំពុងទទួលបានការពារ និងការអភិរក្សដោយមន្រ្តីឧទ្យានុរក្ស សហការជាមួយអាជ្ញាធរ និងសហគមន៍មូលដ្ឋាន។ បច្ចុប្បន្នមានប្រភេទសត្វស្លាប ចំនួន៩២ប្រភេទកំពុងរស់នៅមានដូចជា: ក្ងោក ត្រយ៉ងកស ទាទឹក មាន់ទឹក ចាបរំពេ មាន់ព្រៃសត្វគេងកង..មាន់ទឹក..ក្អែកទឹក.អាអូឌ…..។ ដោយឡែក ការសិក្សាបង្ហាញឱ្យឃើញថាមាន ថនិកសត្វ ចំនួន21ប្រភេទ ប្រភេទ សត្វឧរង្គសត្វចំនួន០៣ប្រភេទ ប្រភេទថលផលិក ០៦ប្រភេទ និងប្រភេទត្រី ចំនួន១៣០ប្រភេទ។

Gepostet von Ministry of Environment am Montag, 11. März 2019