ចូលរួមសំអាតបរិស្ថានទាំងអស់គ្នា ដើម្បីប្រទេសជាតិយើង!

0
954

ខេត្តកំពត ៖ ព្រះសង្ឃេជាច្រើនអង្គ​បានទៅលេងភ្នំបូកគោ ឃើញសំរាមរាត់រាយពេក ក៏នាំគ្នាសំអាត តិចទៅ សូមប្រជាជនខ្មែរយើងទាំងអស់នាំគ្នាជួយសំអាតបរិស្ថានដើម្បីប្រយោជន៍សាធារណៈ មិនថាតំបន់ដែលខ្លួនរស់នៅ ឬប្រទេសទាំងមូលដែលយើងរស់នៅ នៅទីកន្លែងណាក៏យើងអាចចូលរួមសំអាតបាន អោយតែយើងទាំងអស់គ្នាមានឆន្ទៈ រួមគ្នាដើម្បីបរិស្ថានស្អាតទាំងអស់គ្នា៕

សូមទស្សនាវីដេអូខាងក្រោម៖