ដើមឆ្នាំ២០១៨នេះ កម្ពុជានាំចេញអង្ករបាន១១ម៉ឺនតោនបាត់ទៅហើយ

0
1225

រាជធានីភ្នំពេញ៖ របាយការណ៍នាំចេញអង្ករដែល Fresh News ទទួលបានពីលេខាធិការដ្ឋាន ច្រកចេញចូលតែមួយ សម្រាប់បំពេញបែបបទនាំចេញអង្ករ បានឲ្យដឹងថា នៅរយៈពេល២ខែដំបូង ឆ្នាំ២០១៨នេះ កម្ពុជាបាននាំចេញអង្ករចំនួន ១១០,៤៣២តោន កើនឡើង០.៨ភាគរយ បើធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នា ឆ្នាំ២០១៧។

បរិមាណ និងគោលដៅធំៗ នៃការនាំចេញអង្ករកម្ពុជា ក្នុងរយៈពេល២ខែដំបូងនេះរួមមាន៖

១៖ ប្រទេសចិននាំចូល ២៩,៥០១តោន

២៖ បារាំង នាំចូល ១៤,៧៤៣តោន

៣៖ ម៉ាឡេស៊ី នាំចូល៩,២៧៩តោន

៤៖ ហ្គាប៊ុន (Garbon) នាំចូល ៧,២៦៧តោន

៥៖ ហូឡង់ នាំចូល ៥,៤១៩តោន

៦៖ ប៉ូឡូញ នាំចូល ៤,៩៣៤តោន

៧៖ ឆែក នាំចូល ៣,៨៦៨តោន

៨៖ ប៊ែលហ្សិក នាំចូល ៣,៤៩៥តោន

៩៖ ហុងកុង នាំចូល ៣,៣៩៩តោន

១០៖ អង់គ្លេស នាំចូល ៣,៣៨១តោន

សូមជម្រាបថា នៅឆ្នាំ២០១៧ កម្ពុជានាំចេញអង្ករបានជាង៦៣ម៉ឺនតោន៕