របៀបបណ្តុះដើមប៉េងប៉ោះឲ្យធន់នឹងកម្តៅ

0
332
អាកាសធាតុកំពុងតែប្រែប្រួលជារៀងរាល់ឆ្នាំ ដូច្នេះការដាំដុះផ្សេង​ៗក៏ត្រូវតែមានភាពឈ្លាសវៃជាងមុនដែរ។