ខ្លឹមសារ​ ថ្ងៃ១៤ ខែកុម្ភ​:​ ទិវា​នៃក្ដី​ ស្រឡាញ់ !!!

0
783

រីករាយទិវានៃសេចក្តីស្រឡាញ់
cambotripnews សូមចែករំលែកសេចក្តីស្រឡាញ់
💕
ទៅកាន់អ្នក ក្រុមគ្រួសារ មិត្តភ័ក្រ និងមនុស្សជាទីស្រឡាញ់របស់អ្នក។
សូមអរគុណ!!!

បទ​កាកគតិ​ ​

ស្រឡាញ់ ច្រើន​ផ្លូវ ក្រឹត្យក្រម​ត្រឹមត្រូវ​
​ស្នេហ៍​ឪ​ស្នេហ៍​ម៉ែ ជីតា​ជីដូន​
​កូនចៅ​ហូរហែ ទាំង​ក្រុង​ទាំង​ស្រែ​
​ស្នេហ៍​សាច់​លោហិត ។​
​ស្រឡាញ់​ប្រុស​ស្រី ស្នេហ៍​ប្រពន្ធ​ប្ដី​
​ដក់​ក្ដី​អាណិត សង្សារ​សំណព្វ​
​កប់​ក្នុង​ដួងចិត្ត ស្មោះស្ម័គ្រ​ស្នេហ៍ស្និទ្ធ​
​ឥត​មោហ៍​មុសា ។​
​ស្រឡាញ់​មិត្តភក្ដិ ដាម​ដិត​ជំពាក់​
​អ្ន​ករូម​កិច្ចការ ស្នេហ៍​វប្បធម៌​
​ស្មោះសរ​ចិន្ដា ស្រឡាញ់​សង្ខារ​
​ព្រឹក្សា​សព្វ​សត្វ ។​
​ស្រឡាញ់​ប្រទេស កុំ​កល​គេចវេះ
​ឥត​ធ្វេស​មធ្យ័ត ការពារ​គង់វង្ស​
​ទាញទង់​បង់​បាត់ មិន​ឲ្យ​ខ្ចាយ​ខ្ចាត់​
​ពីរ​ម៉ាត់ [ ស្រឡាញ់ !!! ]