ចូលរួមអភិរក្សធនធានធម្មជាតិ នឹងជីវសាស្ត្រ​ ដែលមានតម្លៃក្នុងប្រទេសយើងទាំងអស់គ្នា

0
769

សត្វត្រយ៉ងយក្សត្រូវបានប្រជាជនខ្មែរស្គាល់ថាជាសត្វតំណាងឱ្យជាតិ និងតំណាងឱ្យភាពជោគជ័យនៃការការពារ និងអភិរក្សធនធានធម្មជាតិ ដែលមានតម្លៃទាំងជីវសាស្ត្រ និងសេដ្ឋកិច្ចសម្រាប់សហគមន៍ទូទៅ។

នៅលើពិភពលោក សត្វត្រយ៉ងយក្ស ពេញវ័យមានត្រឹមតែ​ ១៩៤ក្បាលប៉ុណ្ណោះ ហើយ ៩៩ ភាគ​រយ​មាន​វត្តមាននៅកម្ពុជា។ ដូចនេះអ្នកអភិរក្សបរិស្ថាន បានអោយដឹងថា ការពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់ និង​ការចូលរួមរបស់ប្រជាសហគមន៍ ពិតជាចាំបាច់ក្នុងការធានា​ដល់​ការរស់​នៅរបស់​សត្វ​ព្រៃ​នៅ​កម្ពុជា​។

រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថាន ឯកឧត្តម សាយ សំអាល់​ បានលើកឡើងថា៖ “ពិតហើយ យើងនិយាយថាយើងអភិរក្សសត្វត្រយ៉ង ប៉ុន្តែយើងមិនមែនរក្សាត្រឹមតែសត្វត្រយ៉ងប៉ុណ្ណោះទេ យើងអភិរក្សព្រៃទាំងអស់ និងសត្វទាំងអស់ដែលនៅក្នុងទីនោះ៕

វីដេអូដោយ : ក្រសួងបរិស្ថាន

សត្វត្រយ៉ងយក្សតំណាងឱ្យជាតិ និងតំណាងឱ្យភាពជោគជ័យនៃការការពារ និងអភិរក្សធនធានធម្មជាតិ ដែលមានតម្លៃទាំងជីវសាស្ត្រ និងសេដ្ឋកិច្ចសម្រាប់សហគមន៍ទូទៅ។ឯកឧត្តម សាយ សំអាល់ រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថាន បានលើកឡើងថា៖ “ពិតហើយ យើងនិយាយថាយើងអភិរក្សសត្វត្រយ៉ង ប៉ុន្តែយើងមិនមែនរក្សាត្រឹមតែសត្វត្រយ៉ងប៉ុណ្ណោះទេ យើងអភិរក្សព្រៃទាំងអស់ និងសត្វទាំងអស់ដែលនៅក្នុងទីនោះ។

Posted by Ministry of Environment on Saturday, 3 March 2018