តើអ្នកត្រៀមខ្លួនហើយ ឬនៅ សម្រាប់ទិវាមួយម៉ោងសម្រាប់ភពផែនដីឆ្នាំ២០១៨?

0
1092

អង្គការមូលនិធិសកលសម្រាប់អភិរក្សធនធានធម្មជាតិប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាសហការជាមួយក្រសួងបរិស្ថាន​ និងក្រុមយុវជន នឹងប្រារព្ធឡើងទិវាមួយម៉ោងសម្រាប់ភពផែនដីនៅថ្ងៃទី 24 ខែមីនាឆ្នាំ 2018 ចាប់ពីម៉ោង 5:00 ល្ងាចនៅមុខក្រសួងបរិស្ថាន។ ប្រធានបទរបស់ Earth Hour គឺ # Connect2Earth ។ បិទភ្លើងរយៈពេលមួយម៉ោងពីម៉ោង 8:30 យប់ដល់ម៉ោង 9:30 យប់នៅថ្ងៃទី 24 ខែមីនាឆ្នាំ 2018 ដើម្បីភ្ជាប់ Connect2Earth រួមគ្នា។

ចូលរួមជាមួយពួកយើង ដើម្បីការពារសត្វព្រៃ ព្រៃឈើ និងភពផែនដីដែលជាផ្ទះរបស់យើងទាំងអស់គ្នា។ #បិទភ្លើង មួយម៉ោង ចាប់ពីម៉ោង ៨:៣០ ដល់ម៉ោង ៩:៣០ យប់ ថ្ងៃទី២៤ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៨ ដើម្បី #ភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងភពផែនដី

សូមអញ្ជើញចូលរួមប្រារព្វចលនាបរិស្ថានដ៏​ធំ​​នេះ ជាមួយពួកយើង នៅមុខអគារក្រសួងបរិស្ថាន ក្បែរកោះពេជ្រ ចាប់ពីម៉ោង ៥ ល្ងាច នៅថ្ងៃទី២៤ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៨។

#ភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងភពផែនដី #សត្វព្រៃ #ព្រៃឈើ

ទស្សនាវីដេអូទាំងអស់គ្នា៖

Earth Hour 2018 Cambodia

[English below]តើអ្នកត្រៀមខ្លួនហើយ ឬនៅ សម្រាប់ទិវាមួយម៉ោងសម្រាប់ភពផែនដីឆ្នាំ២០១៨?ចូលរួមជាមួយពួកយើង ដើម្បីការពារសត្វព្រៃ ព្រៃឈើ និងភពផែនដីដែលជាផ្ទះរបស់យើងទាំងអស់គ្នា។ #បិទភ្លើង មួយម៉ោង ចាប់ពីម៉ោង ៨.៣០ ដល់ម៉ោង ៩.៣០ យប់ ថ្ងៃទី២៤ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៨ ដើម្បី #ភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងភពផែនដី។សូមអញ្ជើញចូលរួមប្រារព្វចលនាបរិស្ថានដ៏​ធំ​​នេះ ជាមួយពួកយើង នៅមុខអគារក្រសួងបរិស្ថាន ក្បែរកោះពេជ្រ ចាប់ពីម៉ោង ៥ ល្ងាច នៅថ្ងៃទី២៤ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៨។#ភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងភពផែនដី #សត្វព្រៃ #ព្រៃឈើ————————————————–Are you ready for #EarthHour 2018?Join us to protect wildlife, forests, and the earth which is our shared home. #Switchoff for one hour from 8:30PM to 9:30PM on 24th March 2018 to #Connect2Earth.Come and celebrate the movement with us in front of the Ministry of Environment building near Koh Pich, starting from 5PM on 24th March 2018.#Connect2Earth, #Wildlife, #Forest

Posted by WWF-Cambodia អង្គការមូលនិធិសកលសម្រាប់អភិរក្សធនធានធម្មជាតិ on Friday, 16 March 2018