ក្រសួងទេសចរណ៍ ចេញសារាចរណែនាំស្តីពី «ការទទួលស្គាល់សមាគមឧស្សាហកម្មទេសចរណ៍ នៅកម្ពុជា»

0
1143

(ភ្នំពេញ)៖ ក្រសួងទេសចរណ៍ បានចេញសារាចរណែនាំស្តីពី «ការទទួលស្គាល់សមាគមឧស្សាហកម្មទេសចរណ៍ នៅប្រទេសកម្ពុជា» ដោយក្នុងនោះក្រសួង បានផ្ដល់អនុសាសន៍ណែនាំចំនួន ៤ចំណុចដល់សហគមឧស្សាហកម្មទេសចរណ៍ និងអ្នកពាក់ព័ន្ធផងដែរ។ នេះតាមសារាចរណែនាំរបស់ក្រសួងទេសចរណ៍ ដែល Cambotirps ទទួលបាននៅថ្ងៃទី០៥ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៨នេះ។
សូមបញ្ជាក់ថា បច្ចុប្បន្ននេះ សមាគមឧស្សាហកម្មទេសចរណ៍ ចំនួន១៥ ដែលកំពុងធ្វើសកម្មភាពក្នុងឧស្សាហកម្មទេសចរណ៍កម្ពុជា ហើយមានសមាគមចំនួន០៩ បានសហការ និងដាក់ពាក្យស្នើសុំការទទួលស្គាល់សមាគមឧស្សាហកម្មទេសចរណ៍ ពីក្រសួងទេសចរណ៍រួមមាន៖
* សមាគមទីភ្នាក់ងារទេសចរណ៍កម្ពុជា (CATA)
* សមាគមទេសចរណ៍អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកកម្ពុជា (PATA)
* សមាគមមគ្គុទ្ទេសក៍ទេសចរណ៍រាជធានីភ្នំពេញ
* សមាគមមគ្គុទ្ទេសក៍ទេសចរណ៍ភាសាចិន-កម្ពុជា
* សមាគមមគ្គុទ្ទេសក៍ទេសចរណ៍ខ្មែរអង្គរ
* សមាគមមគ្គុទ្ទេសក៍ទេសចរណ៍អង្គរ
* សមាគមទ្រទ្រង់ក្ដីសង្ឃឹមមគ្គុទ្ទេសក៍ទេសចរណ៍
* សមាគមមគ្គុទ្ទេសក៍ទេសចរណ៍ភាសាកូរ៉េ នៅកម្ពុជា
* សមាគមមគ្គុទ្ទេសក៍ទេសចរណ៍ និងជនជាតិខ្មែរនិយាយភាសារុស្ស៊ី៕
ខាងក្រោមនេះ ជាសារាចរណែនាំរបស់ក្រសួងទេសចរណ៍៖