ខ្សែរថភ្លើងមួយទៀត នឹងចាប់ផ្ដើមដឹកអ្នកដំណើរចុងខែនេះហើយ!

0
677

ស្ថានីយ​ពោធិ៍សាត់-បាត់ដំបង និង​ពី​បាត់ដំបង-ពោធិ៍សាត់ នឹង​ដាក់​ដំណើរ​ជា​ផ្លូវ​ការ​នៅ​ថ្ងៃ​ទី ២៩ ខែ​ឧសភា ឆ្នាំ​២០១៨ នេះ​ហើយ។ នេះ​បើ​តាម​សេចក្ដី​ជូន​ដំណឹង​របស់​ក្រសួង​សាធារណការ និង​ដឹក​ជញ្ជូន។ ដើម្បី​រក្សា​សុវត្ថិភាព​ដល់​ប្រជាពលរដ្ឋ​ដែល​រស់​នៅ​តាម​ផ្លូវ​ដែក​មួយ​ខ្សែ​នេះ ត្រូវ​យល់​ដឹង​ពី​ចំណុច​សំខាន់​ៗ​ដូច​មាន​ក្នុង​សេចក្ដី​ជូន​ដំណឹង​ខាង​ក្រោម​នេះ៖