គម្រោង​រចនា​ខ្លោងទ្វារ​ព្រឹត្តិការណ៍​អង្គរ​សង្ក្រាន្ត ឆ្នាំ២០១៨ ត្រូវបានបង្ហាញ!!​

0
1427

មុន​នេះ គណនី​ហ្វេសបុក​របស់ ព្រឹត្តិការណ៍​អង្គរ​សង្ក្រាន្ត បាន​បញ្ចេញ​​គម្រោង​រចនា​ខ្លោង​ទ្វារ​សម្រាប់​ព្រឹត្តិការណ៍​អង្គរ​សង្ក្រាន្ត ២០១៨ ដោយ​បាន​ចោទ​ជា​សំណួរ​ទៅ​អ្នក​ប្រើប្រាស់​បណ្ដាញ​សង្គម​ថា ស្អាត​ទេ​បងប្អូន?

ការ​បង្ហាញ​គម្រោង​រចនា​ខ្លោងទ្វារ​នៅពេល​នេះ ទំនង​ជា​​មិន​ចង់​ឲ្យ​​ជាន់​ដាន​ចាស់​កាល​ពី​ឆ្នាំ ២០១៥ ដែល​ខ្លោងទ្វារ​អង្គរ​សង្ក្រាន្ត​ រង​ការ​រិះគន់​ខ្លាំង​ៗ​ពី​សាធារណៈ​មតិ​ថា បាន​យក​រចនាបថ​ពី​បរទេស​ច្រើន​ជាង​ខ្មែរ។

ចុះ​ខ្លោងទ្វារ​ទាំងពីរ​ផ្ទាំង​ខាង​ក្រោម​នេះ តើ​ប្រិយមិត្ត​យល់​យ៉ាង​ណា​ដែរ?