នាទីកសិកម្ម៖ ដំណាំស្រូវប្រាំង និងស្រូវប្រដេញទឹក

0
1046

 

នាទីកសិកម្ម៖ ដំណាំស្រូវប្រាំង និងស្រូវប្រដេញទឹក

អត្ថាធិប្បាយដោយ៖ អ្នកស្រី រស់ កណ្តាវី

សហការផលិតដោយ៖ អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា និង ក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រម៉ាញ់ និងនេសាទ