​សំណង់​អគារ​ថ្មីសន្លាង​មួយ​នៅ​កណ្ដាល​ក្រុង​សៀមរាប​ នឹង​ដំណើរ​ការ​នៅ​ខែ​មិថុនា​ ​ឆាប់ៗ​នេះ​!

0
1837

​សំណង់​អគារ​ថ្មីសន្លាង​មួយ​នៅ​កណ្ដាល​ក្រុង​សៀមរាប​ ជា​មជ្ឈមណ្ឌល​កម្សាន្ត​បង្កើត​ឡើង​ក្រោម​ការ​បោះ​ទុន​ និង​សាងសង់​ដោយ​កូនខ្មែរ​នោះ​ឈ្មោះ​ថា ​The Heritage Walkជា​ការចនាថ្មី ​​ដែល​​បញ្ចូល​ក្បាច់​ក្បូរបែប​ខ្មែរ​សម័យ​បារាំង​។ សំណង់នេះ នឹង​ដំណើរ​ការ​នៅ​ខែ​មិថុនា​ ​ឆាប់ៗ​នេះ​ ​​ដែល​រំពឹង​ថា ​នឹង​​ប្រមូល​ភ្ញៀវ​ទេសចរ​គ្រប់​ជាតិសាសន៍​ឲ្យ ស្គាល់​ផលិតផល​​ខ្មែរ ដូចជា​កន្លែង​កម្សាន្ត ​និង​កន្លែង​ទទួល​ទាន​អាហារ​ដ៏​សំបូរ​បែប​ជាមួយ​បទ​ពិសោធ​ថ្មី​ដែល​មិន​ធ្លាប់​មាន​ពីមុន​មក។