នាងរាំ បុរាណរាជ្យ រាំអបអរមហាជោគជ័យ ២៣ មិនា គ.ស. ១៩០៧!

0
2030

នាងរាំ បុរាណរាជ្យ រាំអបអរមហាជោគជ័យ ២៣ មិនា គ.ស. ១៩០៧ ” • ក្រោយរដ្ឋការបារាំងសែសបង្ខំអោយ សៀមចុះហត្ថលេខាលើ កតិកាសញ្ញាមួយដើម្បីប្រគល់ទឹកដី បែ៉កពាយ័ព្យ មកអោយប្រទេសខ្មែរវិញ កាលពីថ្ងៃ ទី ២៣ មិនា គ.ស. ១៩០៧។ ក្រោយមកព្រះករុណា សិរីសុវត្ថិ អតីតព្រះចៅក្រុងកម្ពុជានៃយើង ស្តេចយាងប្រពាស ក្រុងអង្គរ កាលនោះមានអស់ក្រុម ព្រះញាតិវង្សានុវង្ស មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ទាំងខ្មែរ និងបារាំងសែស ចៅជិតចៅចម ជំទាវខុនណាង និងក្រុមនាដការ ក្រុមភ្លេង ហែរហមមកជាមួយយ៉ាងច្រើនអធិកអធម ។ – នេះគឺជារូបនៃក្រុមនាដការបាំព្រះរាជទ្រព្យខ្មែរ រាំថ្វាយហ្លួង សិរីសុវត្ថិ ទត គ្រាដែលព្រះអង្គ ទ្រង់ស្តេចយាងទៅដល់ ប្រាសាទអង្គរតូច ។ – ថត អំឡុងឆ្នាំ ១៩០០៕