គេង​បោះតង់ និងជិះទូកតាមដងព្រែកមើលថ្ងៃលិចនៅកំពត!

0
2806

គេង​បោះតង់ ជិះទូកតាមដងព្រែកមើលថ្ងៃលិច​នៅ​ ក្តាតសាណាកា លាន់​មាត់​ល្បីតៗគ្នា ទើបកើតថ្មីចែសនៅ​កំពត។

ទីតាំងឋិតនៅផ្លូវជាតិលេខ3 ចន្លោះកំពត-កំពង់សោម នាជើងភ្នំបូកគោ ជាប់ដៃសមុទ្រភូមិក្តាត ដែលមានចម្ងាយ 19km ពីទីរួមខេត្តកំពត៕

Eps15 Kdat Sanaka

គេង​បោះតង់ ជិះទូកតាមដងព្រែកមើលថ្ងៃលិច​នៅ​ ក្តាតសាណាកា លាន់​មាត់​ល្បីតៗគ្នា ទើបកើតថ្មីចែសនៅ​កំពតទីតាំងឋិតនៅផ្លូវជាតិលេខ3 ចន្លោះកំពត-កំពុងសោម នាជើងភ្នំបូកគោ ជាប់ដៃសមុទ្រភូមិក្តាត ដែលមានចម្ងាយ19km ពីទីរួមខេត្តកំពត ៕#KdatSanaka #Kampot #Myland

Posted by My Land – ទឹកដីខ្ញុំ on Tuesday, 30 January 2018