ក្រសួងណែនាំដល់ម្ចាស់អាជីវកម្មទូទាំងប្រទេសផ្អាកការលក់ដូរគ្រឿងស្រវឹង២ថ្ងៃ

0
1787

ភ្នំពេញ៖ ក្រសួងទេសចរណ៍ បានចេញសារាចរណែនាំមួយ ដល់ម្ចាស់អាជីវកម្មភោជនីយដ្ឋាន អាហារដ្ឋាន​ទេសចរណ៍ ខារ៉ាអូខេ ឌីស្កូតែក រង្គសាល បៀរហ្កាឌិន និងសេវាកម្សាន្តទេសចរណ៍ទាំងអស់ នៅទូទាំង​ប្រទេស ត្រូវផ្អាក​ការលក់ដូរគ្រឿងស្រវឹងចំនួន២ថ្ងៃ ក្នុងនោះរួមមាន១ថ្ងៃមុនការបោះឆ្នោត និងនៅ​ថ្ងៃបោះឆ្នោត​ជ្រើសរើស​តំណាង​រាស្ត្រ នីតិកាលទី៦ នៃរដ្ឋសភា ពោលគឺក្រសួង​មិនអនុញ្ញាត​ឱ្យលក់​គ្រឿង​ស្រវឹង នៅថ្ងៃទី២៨ និងទី២៩ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៨នោះទេ។

សារចរណែនាំរបស់ក្រសួងទេសចរណ៍ ដែលបាន​ប្រកាសនៅថ្ងៃទី២១ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៨នេះ បាន​ឱ្យ​ដឹង​ថា៖ «ម្ចាស់ ឬអ្នកគ្រប់គ្រងអាជីវកម្មខារ៉ាអូខេ ឌីស្កូតែក រង្គសាល បៀរហ្កាឌិន និងសេវាកម្សាន្តទេសចរណ៍នានា នៅទូទាំងរាជធានី-ខេត្ត ត្រូវផ្អាកសកម្មភាពអាជីវកម្មរយៈពេលមួយថ្ងៃមុនថ្ងៃបោះឆ្នោត និងថ្ងៃបោះឆ្នោត ចាប់ពីថ្ងៃទី២៨ និងទី២៩ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៨។ ចំណែកឯអាជីវកម្មភោជនីយដ្ឋាន និងអាហារដ្ឋានទេសចរណ៍នានានៅទូទាំងរាជធានី-ខេត្ត អាចដំណើរការអាជីវកម្មរបស់ខ្លួនបាន ប៉ុន្តែត្រូវផ្អាក​ការលក់​ដូរគ្រឿងស្រវឹងនៅក្នុងរយៈពេលពីរថ្ងៃនេះ»៕

ខាងក្រោមនេះជាសារចរណែនាំរបស់ក្រសួងទេសចរណ៍៖